Afdelingsbestyrelsen

Mødelokale: Jernaldervej 215


Post til afdelingsbestyrelsen kan afleveres i afdelingens postkasse ved 215 stuen, som tømmes inden det månedlige møde - det afholdes den første mandag i måneden.
Eller post kan sendes pr. e-mail, se bestyrelsesmedlemmers mailadresser nedenfor.


(opdateret okt 2023)


Edvin Juhl, Jernaldervej 261A, 3.
tlf.: 25 34 05 03, e-mail


Rudolf Bay, Jernaldervej 253B, 1. tv.
tlf.: 51 84 43 80, e-mail


Peter Iversen, Jernaldervej 245, 3.
tlf.: 86 24 41 80, e-mail


Anette Knight, Jernaldervej 221A, 2. tv.
tlf.: 86 24 45 76, e-mail


Mogens S L Nielsen, Jernaldervej 221A, 3. tv.
tlf.: 25 88 30 70, e-mail


1. Suppleant

Helle Månson, Jernaldervej 245
e-mail
Siddende forrest fra venstre: Helle Hansen og Edvin Juhl. 
Bagerst fra venstre:
Rudolf Bay, Mogens S L Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.
(Gl. foto. Mangler Helle Månsson og Niels Jensen - Johnny Rasmussen er stoppet)
(Foto: Bo Sigismund)


Forslag til de halvårlige afdelingsmøder (beboermøder) afleveres til afdelingsbestyrelsen senest kl. 12, 14 dage
før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Det kan foregå på flere måder:
1. Ved mail direkte til afdelingsbestyrelsen
2. I bestyrelsens postkasse ved 215
3. Aflevering på driftskontoret
4. Aflevering til administrationen (boligforeningen), se hvordan nederst på denne side!


Siddende forrest fra venstre: Helle Hansen og Edvin Juhl.
Bagerst fra venstre:
Rudolf Bay, Mogens S L Nielsen, Johnny Rasmussen, Peter Iversen og Anette Knight.
(Gl. foto. Mangler Helle Månson og Annette Ertmann - Johnny Rasmussen er stoppet)
(Foto: Bo Sigismund)


Forslag til de halvårlige beboermøder afleveres til afdelingsbestyrelsen senest kl. 12, tre uger før afholdelse af afdelingsmødet.
Det kan foregå på flere måder:
1. Ved mail direkte til afdelingsbestyrelsen
2. I bestyrelsens postkasse ved 215
3. Aflevering på driftskontoret
4. Aflevering til administrationen (boligforeningen) - se hvordan nederst på denne side!

Ansvarlig/kontaktperson til *interne og eksterne udvalg:

Se herunder! (ses bedst på stor skærm - eller drej mobilen til vandret)

*  I interne udvalg kan øvrige bestyrelsesmedlemmer og beboere deltage.

   For at få indkaldelse skal man rette henvendelse til  kontaktpersonen.

Interne udvalg*

Aktivitetsudvalg
Legepladsudvalget
Selskabslokaleudvalg
Boligpolitisk udvalg
Grønt udvalg
Bygge Teknisk Udvalg
Genbrugsplads udvalg
Hjemmesiden: Holmstrupinfo.dk

Eksterne udvalg

Foreningsrådet
Socialudvalg
Driftssamarbejdsudvalg
Antenneforeningsudvalg
Driften
Holmstrup Dyreforenings bestyrelse

Kontaktperson

Helle H
Mogens
Anette
Rudolf
Helle H
Rudolf
Rudolf
Mogens

Kontaktperson

Mogens
Anette
Rudolf
Edvin
Edvin
Edvin

Suppleant

Peter
Helle H
Annette E
Peter
Annette E
Edvin
Helle

Peter

Suppleant

Rudolf
Peter
Mogens
Mogens
Mogens

HVORDAN UDARBEJDER JEG ET FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET

Boligforeningen har udarbejdet en forslagsformular, som måske kan hjælpe dig til at formulere et forslag til afdelingsmødet. Hvis du ikke bruger formularen, er det vigtigt, at dit forslag indeholder alle de kontaktoplysninger, som skal udfyldes i det sidste punkt i formularen begyndende med: ”Forslagsstiller”.

Formularen kan hentes her under. Alternativt på driftskontoret eller hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand.

Hvordan indsendes forslag til boligforeningen:
Enten pr. mail
Udfyldt forslagsformular sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften.
Eller pr. post
Alternativt sendes forslagsformular med post til Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”. Eller afleveres samme sted.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage
før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.

PS! Du kan også sende direkte til afdelingsbestyrelsen! Se oven for under billedet.

Forslag til afdelingsmøde

FORSLAG (hvad foreslår du?):

MOTIVATION (hvorfor foreslår du det?):

OMKOSTNINGER (hvor meget koster det?):

Forslagsstiller:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Afdeling:
Kontaktoplysninger SKAL udfyldes.

Indsendes til:
forslag@bbbo.dk eller afleveres til Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand – att.: afdelingssekretær
Skal være Brabrand Boligforening i hænde senest 3 uger inden afdelingsmødet.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET - FORMULAR

FORSLAG (hvad foreslår du?):
MOTIVATION (hvorfor foreslår du det?):
OMKOSTNINGER (hvor meget koster det?):
Forslagsstiller:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Afdeling:
Kontaktoplysninger SKAL udfyldes