Reglement for Fællesvaskeri

Vaskeriet åbner kl. 7 og lukker kl. 22  

Vaskebrikker – til indlåsning og betaling for vask – udleveres hos servicelederen i dennes åbningstid

Ved defekt vaskemaskine eller tørretumbler: Skriv til Servicecenter-holmstrup@bbbo.dk eller ring 86 24 28 97 og indtal en besked på telefonsvarer!

Efterladt tøj indsamles hver mandag af Driften, hvor det opbevares en tid, inden det overlades til Genbrugsen.

(Redigeret nov 2022)

Fællesvaskeriet ved nr. 215

Fællesvaskeriet ved nr. 215

 

REGLER:

1. Fællesvaskeriet må kun benyttes af beboere i Holmstrup i forbindelse med vask og tørring af tøj. Brugsretten er personlig, dvs., at brugsretten kun dækker beboernes eget vaskebehov.

2. Maskinerne skal bruges hensigtsmæssigt: Maskinerne må ikke bruges til vask af ting, der kan tilsvine eller beskadige dem.  Arbejdstøj må gerne vaskes i maskinerne.

3. Køkultur
a. Køkulturen skal overholdes, dvs. at ”den, der kommer først til mølle, får først malet”. Dette gælder for hver maskine for sig. Dog har en bruger ret til fortsat brug af een maskine, indtil vedkommende er færdig med sit eget vasketøj.
b. Hvis man forlader vaskeriet, må man stille sig op bag i køen, når man vender tilbage.
c. Hvis en bruger forlader vaskeriet under vasken, har andre brugere ret til at tømme maskinens indhold over i en kurv, når vasken er færdig, men absolut ikke før.
d. Enhver ”reservering” af maskiner er forbudt, f.eks. er det ikke tilladt at reservere en tørretumbler ved at lægge en mindre del af vasken i den.

4. Brugere af fællesvaskeriet har pligt til at respektere andre brugere. Uenighed om reglerne for brug af vaskeriet afgøres af afdelingsbestyrelsen eller servicelederen.

5. Når en bruger, som den sidste forlader vaskeriet, skal døren smækkes.

6. Børn under 12 år må kun opholde sig på vaskeriet ifølge med og under opsyn af voksne. Unge fra 12-18 år kan benytte vaskeriet på forældrenes ansvar.

7. Ophold i vaskeriet om natten efter vasketids ophør er forbudt.