Solceller

Redigeret januar 2016 (Afd-bestyrelsen/Edvin)

Beslutningen gik på et forsøgsprojekt med solceller til produktion af el på taget af opgang 217 A. Projektet havde til formål at afdække rentabiliteten, arbejdsgange ved opsætning og diverse forhold ved fastgørelse og kabeltrækning.

Anlægget består af 34 solcellepaneler med en kapacitet på 6.800 kWh og en peakkapacitet på ca. 8.200 kWh. Effektiviteten er på 82 % idet anlægget ikke vender mod syd. Solcellerne blev monteret i uge 33 og 34 i 2012 og sat i drift den 27.08.2012. Udgiften var 146.000 kr.

De 2 første år har der været en produktion på ca. 6.500 kWh pr. år. Ved en kWh pris på 2 kr. er der en tilbagebetalingsperiode på 12 år. Et solcelleanlæg har en levetid på ca. 25 år. Produktionen i 2015 har været noget mindre, idet inverteren (omdanner jævn strøm til veksel strøm) var nødvendig at afmontere i sommeren, hvor der blev skiftet varmerør i afdelingen.

På beboermødet i september 2015 blev det besluttet at installere et solcelleanlæg på taget af blokken mod nord. Anlægget har en kapacitet på 35.800 kWh årligt og en peakkapacitet på 42.000 kWh. Herved er vi oppe på max. kapaciteten på de 2 anlæg på 50.000 kWh peak, som man må montere på den ene af vores 2 hoved el forsyningsledninger uden, at vi skal på nettomålerordning.

Anlægget var budgetteret til 670.000 kr., men ved licitationen lød laveste bud på 361.000 kr. + moms. Dertil kommer beslag for ca. 30.000 kr. Inden for budgettet har vi derfor fået råd til at købe et monitoreringsanlæg til overvågning af de 2 solcelleanlæg. Tilbagebetalingsperioden ligger på ca. 7 – 8 år.

Solcelleanlægget blev monteret i uge 46 til 49. Monitoreringsanlægget bliver installeret i starten af 2016. Det vil inden længe være muligt at følge produktionen af el fra solcellerne på en skærm på varmemesterkontoret og hjemmesiden.

Slutmål:

I 2012 arbejdede vi på, at afdelingen på sigt skulle blive selvforsynende med el til både fælles og individuelt forbrug. Det mål må vi nok erkende virker noget optimistisk. Lovgivningen har ændret sig, og ved indførelsen af nettomålerordningen er el fra solceller blevet meget mindre økonomisk gunstigt. Vores næste mål er at finde en løsning på, hvordan vi kan få monteret et 50.000 kWh peak anlæg på den anden af vores 2 hovedledninger.