Øvrige klubber (som kun optræder med kontaktinformation):

Holmstrup Beboerforening

Værtshus og billard

Jernaldervej 215, 1.

Porcelænsmaling i Holmstrup
Jernaldervej 277, 1. (Pensionistklubben)
Kontaktperson
Jette Kristiansen, 265 Telefon 30 42 94 90
Åbent torsdag kl. 13.00-15.30

Flagning - se Flagning

Haveforening Persillerækken (nabo til Holmstrup Haver)

Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69

Holmstrup multibane.

Holmstrup multibane.

Holmstrup Hønse- og Biavlerforening
Margrethe Borchhorst Telefon 86 24 41 31

Multibane i Holmstrup (Sydvestlige hjørne af bebyggelsen)
Udlån af net:
Poul Erik Hansen Telefon 50 94 89 69

-----------------------------------------------------------------------------------------------

HOLMSTRUP KLUBBER:

Holmstrup har mange klubber, hvoraf nogle mere har karakter af aktiviteter eller tilbud.

Alle beboere kan henvende sig og deltage.

Ønsker klubberne opdateret information her på siderne, så skriv til red@holmstrupinfo.dk

( Det kan være om åbningstider, bestyrelsessammensætning, program m.m.)