Beboerrådgivningen på Holmstrupmark

Du kan træffe beboerrådgiver Jens Høgh på Jernaldervej 245, 1. lejl. 6 (Aktivitetslokalet/Værestedet som ligger oven på selskabslokalerne i Holmstrup):

Du kan ringe alle hverdage og lave aftaler med mig.

Beboerrådgivningen har åbent uden tidsbestilling: 

Tirsdag kl. 15 -17 og Torsdag kl. 10 -12

Begge dage kan du komme uden forudgående aftale for råd og vejledning.

Torsdag vil der desuden være kaffe, lidt brød/ost samt  mulighed for hygge-snak blandt fremmødte.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med beboerrådgivningen uden for disse tidspunkter, kan du ringe for at lave en aftale.

Er der ingen på kontoret, kan du indtale en besked på telefonsvareren. Beboerrådgivningen kan også besøge dig i dit hjem, hvis du ønsker det.

Beboerrådgiver Jens Høgh
Tirsdag kl. 15 -17 og Torsdag kl. 10 -12
- er du altid velkommen til at dukke op uden aftale!

Beboerrådgiver Jens Høgh
Tirsdag kl. 15 -17 og Torsdag kl. 10 -12
- er du altid velkommen til at dukke op uden aftale!

------------------------------------------------------

Beboerrådgiver Jens Høgh

Mobil: 61 28 21 26

Email: jeho@bbbo.dk

------------------------------------------------------

Alle kan have brug for at tale med en person, som man ikke er i familie med, og som ikke har specielle forventninger til én. Det kan du bruge beboerrådgivningen til. Her kan du altid komme og tale, både om de svære og de mindre svære problemer.

Beboerrådgivningen er et gratis tilbud til beboerne i afdelingen. Beboerrådgivningen kan give dig råd og vejledning i sager, der drejer sig om alt fra skilsmisse, opholdstilladelse, boligstøtte, huslejerestancer til vejledning omkring det offentlige system og sociallovgivningen generelt. Endvidere tilbyder beboerrådgiverne i særlige tilfælde at tage med som bisiddere, fx i forbindelse med læge- og hospitalsbesøg, psykolog, skolemøder og møder med socialforvaltningen. De tilbyder også mægling i fx nabokonflikter. Beboerrådgivningen er desuden et sted, hvor man kan få en fortrolig snak om sorger, glæder, kriser, udfordringer og personlige, familiære og sociale problemer.

Dette er bare eksempler på den hjælp, du kan få. Beboerrådgiveren har tavshedspligt.

Normalt må man som beboer selv medbringe tolk, hvis det er muligt, da beboerrådgivningen ikke har tolke til rådighed.