Selskabslokalet Holmstrup

Ligger placeret i bebyggelsens sydligste ende.

Adresse: Jernaldervej 245 st.

Størrelse:125 kvm. Max antal personer:72


Reserveres gennem boligforeningen.

Kontakt udlejningsafdelingen:

Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
Kontortid:
Man, tirs og onsdag: 9.30 – 14.00
Torsdag: 9.30 - 17.00
Fredag: 9.30 – 13.00

Link til udlejningen

Hvis der er spørgsmål, eller er der nogle mangler

i selskabslokalet,  er man velkommen til at rette henvendelse

til afdelingsbestyrelsen ved Anette Knight tlf.: 24 43 37 46.


Størrelse på BBBO's selskabslokaler:

Set fra Holmstrup Haver

     Set fra Holmstrup Haver

AFD.

Adresse

M2

1

Hans Broges Vej 17

41

2

Louisevej 18

60

2

Birgittevej 1 A

60

3

Ingasvej 72 - Lokale 1

100

3

Ingasvej 72 - Lokale 2

100

6

Jernaldervej 247

125

7 og 15

Hasselhøj 203

68

8

Hovedgaden 29

60

10

Rødlundvej 8

40

10

Næshøjvej 90

15

11

Stenaldervej 209

47

12

Stenaldervej 77

70

22

Salen

75

22

Nichen

46

23

Skovhøj 225

42

24

Skovhøj 100

146

31

Cafeen


 ALMINDELIGE REGLER:

Udlån/leje af selskabslokale:
Selskabslokalet er forbeholdt ukommercielle og ikke-støjende aktiviteter for afdelingens beboere
på hverdage fra mandag til torsdag. Fortløbende arrangementer skal godkendes af afdelingsbestyrelsen.

Selskabslokalet kan normalt kun lejes for en dag pr. weekend (fredag til søndag).
I øvrige tilfælde indhentes godkendelse hos afdelingsbestyrelsen.

Selskabslokalet kan kun udlånes/lejes til eget brug.
Udlån til beboeraktiviteter er gratis. Lån af lokalet i en weekend skal godkendes af afdelingsbestyrelsen.

Reservationer:
Selskabslokalet kan reserveres 24 måneder før ved henvendelse til udlejningen.

Selskabslokalet er forudreserveret:
- Fastelavnsweekend.
- Skt. Hans aften.
- Sommerfest den 2. og 3. weekend i august.
- Julearrangementer for børn og pensionister – de 3 første weekender i advent.
Der er ingen udlejning juleaften og nytårsaften.

Andre afdelinger:
Beboere i andre afdelinger af Brabrand Boligforening, hvor afdelingsbestyrelsen har lavet gensidig
aftale om leje af afdelingernes selskabslokaler, kan efter skriftlig ansøgning til boligforeningens administration
leje selskabslokalet 3 måneder før et arrangement til følgende begivenheder:
- Bryllup (herunder kobber, sølv, guld osv.)
- Konfirmationer
- Barnedåb
- Runde fødselsdage fra 40 og opefter samt 65, 75 osv.
- Jubilæer fra 25 år og opefter.

Musik og støjende adfærd:
Afspilning af musik må ikke være højere end fra afdelingens musikanlæg.
Akustisk musik og hyggemusikere må anvendes. Orkestermusik må ikke anvendes, medmindre der
er indhentet tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.
Musik og støjende adfærd i selskabslokalet skal ophøre kl. 02.00. For sommerfesten gælder dog kl.
04.00. Afdelingsbestyrelsen kan i begrænset omfang tillade, at åbne arrangementer med musik kan
fortsætte til kl. 04.00.

Godkendelser:
I tilfælde hvor afdelingsbestyrelsen skal godkende, skal ansøgning indgives mindst 1 måned før arrangementet.
Afdelingsbestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde dispensere fra ovenstående regler.

Rengøring:
Selskabslokalet og arealerne omkring selskabslokalet skal afleveres rengjorte. I modsat fald vil
rengøring foregå på beboerens regning. Se i øvrigt lejekontrakten.