Der er penge at hente ved syn af din bolig

Tekst: Mette Sejthen, kommunikationsmedarbejder i Brabrand Boligforening

Februar 2020

Brabrand Boligforenings synsafdeling kommer gerne forbi og giver råd og vejledning om vedligeholdelsen af din bolig, og det kan være mange penge værd.

Som beboer i Brabrand Boligforening får du din bolig synet, når du flytter ind, og når du flytter ud. Men det er faktisk også en god idé at få din bolig synet, mens du bor i den.
Som du sikkert selv har oplevet, laves der et indflytningssyn, når du som beboer flytter ind i en lejlighed.
Ved dette syn gennemgår en synsmedarbejder boligen og udarbejder en indflytningsrapport. Herefter får lejer tilsendt et link til den elektroniske mangelliste, hvor der i 14 dage efter indflytningssynet kan indberettes fejl og mangler i boligen. Mangellisten er beboerens garanti for, at vedkommende ikke kommer til at betale for skader ved fraflytning, som den tidligere lejer har lavet i boligen, eller skader, som var der ved overtagelse af lejemålet. På samme måde laves et syn ved fraflytning, hvor skader og slitage besigtiges. Alt efter boligens stand kan fraflytningssynet resultere i en uventet ekstraregning.
Derfor kan et vejledende syn være en god idé.

Ønsker du at benytte dig af tilbuddet om et gratis, vejledende syn af din bolig, kan du allerede nu henvende dig til vores synsafdeling på 
tlf. 89 31 71 71 eller sende en mail til synsafdeling@bbbo.dk.
----------------------------

Ønsker du at benytte dig af tilbuddet om et gratis, vejledende syn af din bolig, kan du allerede nu henvende dig til vores synsafdeling på
tlf. 89 31 71 71 eller sende en mail til synsafdeling@bbbo.dk.
----------------------------


Vejledende syn
Din bolig kræver forskellige typer af vedligeholdelse, mens du bor i den. Der kan være mange ting, du som beboer skal forholde dig til, og der kan løbende opstå spørgsmål om, hvordan boligen vedligeholdes korrekt.
I den forbindelse tilbyder synsafdelingen et vejledende syn af boligen, hvor vedligeholdelsen gennemgås, og hvor der kigges på, om der er ting i boligen, der skal rettes op på.
Et vejledende syn kan være en rigtig god idé, da det giver en indikation af, om der er ting, der skal laves, når du engang vil flytte.
Har du boet i den samme bolig i mange år, vil det således være en god idé at få synsafdelingen til at gennemgå boligen, så eventuelle ændringer registreres. Mange beboere laver løbende forskellige ændringer, og ikke alle har husket at indberette disse til boligforeningen.


Det kan koste dyrt, når boligen fraflyttes, forklarer synskoordinator Rikke Seiersen.
”Hvis en beboer i bo-perioden f.eks. har fjernet en væg, og arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt, men beboeren ikke har anmeldt det til boligforeningen, vil beboeren ved fraflytningssynet komme til at betale for at få væggen sat op igen, da boligen er lejet ud til en ny lejer med det antal rum, boligforeningen tror den har, og altså ikke det reelle antal. Da har boligforeningen ikke andre muligheder end at kræve væggen genopført på beboerens regning. Havde beboeren kontaktet boligforeningen og anmeldt ændringen i boligen og fået arbejdet godkendt, ville der ikke være reetableringspligt ved fraflytning”, fortæller Rikke Seiersen.


Går glip af penge
Rikke Seiersen oplever jævnligt, at beboere ender med unødvendigt store regninger ved fraflytning, fordi ændringer ikke er registreret hos boligforeningen. Men hun oplever også, at beboere går glip af penge, de kunne have fået for ændringer i deres bolig.
”Har en beboer valgt at opsætte nyt køkken for egen regning, vil beboeren i princippet kunne få godtgørelse, hvis arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt, og hvis beboeren flytter, inden køkkenet er afskrevet. Det sker dog kun, hvis beboeren har ansøgt om ændringen og fået den godkendt på forhånd, da det ved fraflytningssynet ofte er for sent. Godkendelsen skal nemlig ske, inden boligen tilbydes en ny lejer”, forklarer hun.


Penge at spare og penge at hente
Rikke Seiersen opfordrer desuden alle beboere til at vedligeholde deres bolig løbende, da der også her er penge at spare.
”Ofte kan en lejer selv udbedre små ting i bo-perioden, som vil koste en del mere ved fraflytning, idet der så skal en håndværker til”, siger hun.
Det er med andre ord en rigtig god idé at få et vejledende syn af boligen i bo-perioden, så synsafdelingen kan hjælpe med at få ændringer i boligen noteret og registreret - særligt hvor der kan være tale om arbejder, som er godtgørelsesberettigede som råderetsarbejder.
Synsmedarbejderen kan derudover hjælpe beboeren med at undersøge, om der står penge på vedligeholdelseskontoen, som beboeren kan bruge til at vedligeholde boligen, samt give en vejledning i, hvad der trænger til at blive vedligeholdt og hvordan.
Ønsker du at benytte dig af tilbuddet om et gratis, vejledende syn af din bolig, kan du allerede nu henvende dig til vores synsafdeling på tlf. 89 31 71 71 eller sende en mail til synsafdeling@bbbo.dk.

Få synet din bolig og spar penge

Vil du undgå uforudsete udgifter, når du engang flytter?

September 2018

Mange beboere i Brabrand Boligforening har løbende lavet større eller mindre ændringer i deres bolig. Nogle af arbejderne er indberettet til boligforeningen. Andre arbejder er der givet håndslag på efter aftale med den daværende varmemester, og de fremgår ikke nogen steder. Det kan koste dig penge, når du en dag vil flytte. Det vil boligforeningen gerne hjælpe dig med at undgå.

Som et nyt initiativ tilbyder Brabrand Boligforenings synsafdeling derfor gratis råd og vejledning til vedligeholdelse af boligen og en gennemgang af dit lejemål, hvor vi noterer de eventuelle ændringer, der måtte være foretaget i boligen gennem tiden.

Måske er der arbejder, som er godtgørelsesberettigede som råderetsarbejder, og som det derfor vil være fordelagtigt at få noteret. Endelig kan der stå penge på vedligeholdelseskontoen, som du kan bruge til udbedring af boligen.

I oktober kvartal, vil synsmedarbejder Robert Sørensen komme rundt i afdelingen, tirsdage-torsdage mellem kl. 10.00 og 15.00.

Er du ikke hjemme i det pågældende tidsrum, kan du rette henvendelse til synsafdelingen på tlf. 8931 7171 eller på mail synsafdeling@bbbo.dk og aftale et besøg.

I oktober kvartal, vil synsmedarbejder Robert Sørensen komme rundt i afdelingen, tirsdage-torsdage mellem kl. 10.00 og 15.00.

Er du ikke hjemme i det pågældende tidsrum, kan du rette henvendelse til synsafdelingen på tlf. 8931 7171 eller på mail synsafdeling@bbbo.dk og aftale et besøg.

Alt dette samt gode råd om generel vedligeholdelse kan vores synsmedarbejdere vejlede dig i.
I oktober kvartal, vil synsmedarbejder Robert Sørensen komme rundt i afdelingen, tirsdage-torsdage mellem kl. 10.00 og 15.00.

Er du ikke hjemme i det pågældende tidsrum, kan du rette henvendelse til synsafdelingen på tlf. 8931 7171 eller på mail synsafdeling@bbbo.dk og aftale et besøg.