Balanceret ventilation - opfølgning

(Den aktuelle status på projektet, fremgår af beretninger fra afdelingsbestyrelsen og referater fra beboermøder og indlæg i Sofus).

Opfølgning på målinger af luftfugtigheden - april 2022

Målingerne er foretaget i et udsnit af lejligheder og sammenlignet med de tre forsøgs/projektlejligheder. Artiklen kan hentes nederst på siden.

Fugtighedsmålinger april 2022

Opfølgning på målinger af luftfugtigheden - april 2022
Det er sket i et udsnit af lejligheder og sammenlignet med de tre forsøgs/projektlejligheder. Artikel bragt i Sofus nr. 2 - 2022

Balanceret ventilation

(Den aktuelle status på projektet, fremgår af beretninger fra afdelingsbestyrelsen og referater fra beboermøder og indlæg i Sofus).

Redigeret marts 2016.

Vi har lavet nogle fuldskalaforsøg med balanceret ventilation. Dels fordi vi tror, at der i forbindelse med udskiftning af vores vinduer kan opstå undertryk i lejlighederne, idet vi kun har udsugning og ikke samtidig indblæsning af luft. Når der tætnes mellem beton og vinduer skal luften komme fra andre steder til udsugningen, og det kan stort set kun komme fra sprækker omkring toiletkabiner og medføre dårlig luft i lejlighederne. I forvejen har vi en ret høj luftfugtighed i mange lejligheder. Dels vil vi få et bedre indeklima, når luftfugtigheden sænkes.

Vi mener derfor, at boligventilation/balanceret ventilation er en forudsætning for at vi kan udskifte vindueselementerne. Indeklimaet vil også blive forbedret, idet vi i mange lejligheder har problemer med fugt. Udsugningen af den varme luft vil blive anvendt til forvarmning af kold luft inden indblæsning, hvilket vil medføre et mindre varmeforbrug.

Der er derfor gode grunde til at snakke om balanceret ventilation. Vi har i 2014 lavet et fuldskalaforsøg i opgang 253 B tv med central indblæsning. I 2015 har vi lavet decentral ventilation i 2 lejligheder med forskellig placering af ventilationsaggregatet.

Det var oprindeligt meningen, at vi ville bruge en opgang i en A-blok, men for at spare lidt på pengene, har vi valgt at bruge en opgang i en B-blok, som kun har 3 lejemål. Forsøget i 253 har givet masser af erfaringer, men også været en dyr omgang.

Det er meget dyrt at etablere balanceret ventilation med central indblæsning, idet der dels skal brydes hul gennem vores badekabiner. Dels ligger vores lejligheder ikke lige ovenpå hinanden, hvorfor rørføringerne ikke er ens i lejlighederne. Etablering af balanceret ventilation med central indblæsning vil derfor medføre en total renovering af vores badeværelser, når der brydes hul igennem glasfiberkabinen i badeværelserne.

Etableringen af ventilation for de 3 lejligheder har kostet 355.562 kr. 3 nye badeværelser har kostet 231.143 kr. og nyt sanitet har kostet 35.000 kr. I de nævnte priser er der inkluderet teknikerhonorar, som der har været en hel del af. Man kan derfor ikke blot dele beløbene med 3 og så få prisen pr. lejlighed.

Vi har i hele projektfasen været meget bekymrede for, om prisen for balanceret ventilation var over beboernes smertegrænse for en huslejestigning. Vi har derfor lavet forsøg med en anden mulig løsning, idet der er kommet mindre enheder på markedet til decentral indblæsning.

Decentral indblæsning er ca.100.000 kr. billigere pr. lejemål, idet der ikke skal brydes hul i badekabinerne. Ved decentral indblæsning skal vi derfor ikke renovere badeværelser. Det er også lidt billigere end central indblæsning. Ulempen ved decentral indblæsning er dels, at man skal ind i lejligheden 2 gange årligt for at skifte luftfiltre – og dels, at man skal have selve ventilationsaggregatet i sin lejlighed.

Da vores lejligheder ikke er ens, kan decentral ventilation ikke laves på den samme måde i alle lejligheder. Vi har derfor lavet en model i en 3 værelses lejlighed i 261, hvor ventilationsaggregatet er monteret udvendigt på altanen og ventilations kanaler føres gennem vinduespartiet og over køkkenskabene. Den anden model er lavet i en 2 værelses stuelejlighed i 257, hvor ventilationen er monteret under loftet i entreen.

Uanset om vi snakker om central eller decentralløsning – eller de forskellige modeller, vil føringen af ventilationsrør ske under loftet i lejlighederne på stort set den samme måde. Rørene vil blive dækket ind i kasser. Der kommer billedserier af alle modellerne her på hjemmesiden.

Se alle billeder fra prøvelejlighederne her

44.299_BB_Holmstrup_notat_pilotprojekt

44.299_BB_Holmstrup_notat_fordele_ulemper central_decentral