Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

 torsdag d. 4

jan - 2024


  dec - 2023  sept - 2023  juni - 2023Nøddrift.


Servicecenter Holmstrup er som det meste af byen ramt af vejret og medarbejderne har svært ved at komme frem.

Derfor kører servicecenteret på nøddrift og kan desværre kun håndtere det absolut mest nødvendige.


Vores leverandør af snerydning har også personale, som har svært ved at komme frem. BUUS er derfor tvunget til at prioritere ressourcerne og håndterer vinterbekæmpelsen i det tempo, de har mandskab til.


I servicecenteret beklager vi selvfølgelig eventuel ulejlighed og beder derfor om jeres forståelse og overbærenhed.


Vi ”prøver igen i morgen” – efter bedste evne.


Venlig hilsen ServicecenteretMere information fra afdelingsbestyrelsen ultimo dec.

Denne info nr. 2 for december 2023 følger op på spørgsmål og problemer vedrørende den nye affaldssortering. Og så er der nogle svar på depositum ved råderet.Afdelingsbestyrelsen informerer december 2023

Læs under "Beretninger" om snerydning, affaldsordning og vvs-projektet.Tidsplan for VVS-projektet


Den foreløbige plan for besøg i opgangene. Der vil komme mere information efterhånden som arbejdet skrider frem - og planen måske viser sig at rykke lidt.


I nyhedsbrevet længere nede, er der en beskrivelse af hvad der kommer til at ske.


HUSK AT FORSTØRRE!

En hjælpende hånd fra klubben (beboerklub) i 215


Fra mandag den 18/09 holder klubben åben alle ugens dage i forbindelse med varme projektet i Holmstrup. Dette gør vi året ud. Mvh Rikke Birkeholm på vegne af klubbens bestyrelse.


Åbningstiderne ser således ud, resten af året:


Mandag. 10 til 18

Tirsdag. 10 til 18

Onsdag. 10 til 18

Torsdag. 14 til 19

Fredag. 12 til 19

Lørdag. 12 til 19

Søndag. 12 til 18Pensionistklubben


Pensionistklubben er også gået på sommerferie og starter igen tirsdag den 15. august. Her kommer der program rundt i postkasserne i løbet af sommeren.

Strikkeklubben starter igen efter sommerferien onsdag den 16. august

Bente Ryolf


Nyhedsbrev fra administration/servicecenter - Juni 2023


Renoveringen

Afdelingens vand- og varmeinstallationer er gamle og skal vedligeholdes for at undgå, at der opstår vandskader i boligerne.
Der er derfor planlagt udskiftning af komponenter i vand- og varmerør i afdelingen, som vi forventer foretaget i efteråret 2023.
I dette nyhedsbrev finder I information om, hvad arbejdet omfatter, og hvad det betyder for jer og jeres lejemål.


Lejlighederne

I lejlighederne består arbejdet af renovering af VVSinstallationer i skakte, under køkkenvask samt WC og bad. Arbejdet vil variere alt efter, hvilken opgang man
bor i, og vil have en uges varighed, hvor vi i denne periode vil have behov for adgang til dit lejemål.


Varslinger

I vil modtage en 6 ugers varsling forud for, at arbejdet påbegyndes i jeres lejemål.
Når startdatoen nærmer sig, vil I modtage endnu en indkaldelse til et informationsmøde, hvor vi mere detaljeret beskriver, hvad der skal ske i jeres bolig, og hvordan det kommer til at påvirke jeres hverdag.

Som supplement til varslingerne sender vi sms-service påmindelser. Det er derfor vigtigt, vi har jeres telefonoplysninger. Se mere længere nede.


Periodisk lukket for vandet

Der vil i forbindelse med arbejdet i lejemålene være lukket for vandet i dagtimerne fra kl. 07.00 til 16.00 i de opgange, hvor der arbejdes. Arbejdet er af en uges varighed.
Der vil derfor i renoveringsperioden ikke være mulighed for at benytte køkkenvask samt håndvask og bruser på badeværelset i dagtimerne. Toilet vil kun kunne benyttes ved afhentning af vand ved vandposter til toiletskyl. Der vil dagtimerne også være mulighed for at benytte toilet i vaskeriet.
Der etableres vandposter i opgangen, så der er mulighed for at hente vand til toiletskyl, drikkevand m.v. i de perioder, hvor der er lukket for vandet i lejligheden.
Efter endt arbejdsdag vil der igen være tilsluttet vand, og man vil kunne bruge sanitet, køkkenvask m.m. som sædvanlig. Håndvask i badeværelse demonteres i udførelsesperioden, men genmonteres efter endt arbejdsdag.


Rydning af pulterrum

En del af renoveringsarbejdet foretages ved parkeringsarealerne. De beboere, der har pulterrum med varmerør, skal tømme det efter behov. Der vil være mulighed for opmagasinering.
De beboere, der har pulterrum med varmerør i B-rækken med kældre skal også tømme det efter behov, når arbejdet skal udføres. Også her vil der være mulighed for opmagasinering.
Det er vigtigt, at pulterrum er tømt, inden arbejdets opstart. De berørte beboere vil modtage en rydningsplan i god tid, inden det skal tømmes.
Når renoveringen er afsluttet, står beboerne selv for at flytte deres ejendele fra containerne og tilbage i pulterrummet.
De beboere, der ikke selv kan flytte tingene fra og til deres pulterrum, kan rette henvendelse til Brabrand Boligforening på mail mohu@bbbo.dk, når renoveringen nærmer sig.


Morten Arenkiel
Energiteknisk konsulent
Mail: mohu@bbbo.dk


Peter Nørskov Mørch
Serviceleder
Mail: servicecenterholmstrup@bbbo.dk


Spørg os
Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev, er du altid velkommen til at kontakte os.


Rækkehusene

De otte rækkehuse i nr. 247 skal have renoveret alle rørinstallationer. Dette er en mere krævende opgave end i lejlighederne. På grund af arbejdets omfang vil renoveringen derfor udføres særskilt. Dette forventer vi bliver i foråret 2024.
Beboerne i rækkehusene vil modtage nærmere information, når vi ved mere om, hvordan og hvornår renoveringen foretages.


Få information på mail og sms

For bedre at kunne kommunikere med jer løbende, mens renoveringen pågår, er det nødvendigt for os, at vi har jeres mail og mobilnummer.
Når der er vigtigt nyt, akutte ting, eller vi gerne vil påminde jer om arbejder, der berører jer, sender vi sms- og mailbeskeder ud til jer.
I kan tilmelde jer på www.brabrand-boligforening.dk/beboer/Tilmelding til SMS-service.

Maj måned

Malerarbejde på udendørs vinduer

I maj måned starter maling af de vinduesrammer, som sidder i det fri. Altså ikke vinduer på overdækkede altaner.
Malerarbejdet udføres af malerfirmaet Ernst Hansen, som vil informere om, hvornår de kommer forbi de enkelte lejemål, via en seddel i postkassen.
Serviceleder appellerer til, at de berørte lejere hjælper med let adgang til vinduerne, ved at fjerne genstande der spærre for adgangen.Ny hjemmeside


Eller rettere - Vi er blevet kunde hos en ny udbyder af hjemmesiden. Den tidligere udbyder har solgt forretningen til One.com. Det betyder at siden er blevet tvangsflyttet hertil. Eller migreret, som det hedder.


Konsekvensen er, at udseendet har ændret sig lidt, hvilket især er tydeligt på en mobiltelefon. Særligt i den måde menuen vises. Med lidt tilvænning fungerer det dog.


Der er imidlertid også nogle muligheder i det nye setup, som der arbejdes på at udnytte. Det skulle gerne vise sig hen ad vejen, når de største udfordringer er overvundet.

Beboernes informationsside - Brabrand Boligforening afdeling 6.


Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 til Simple.com. Januar 2023 blev det migreret til One.com.


Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretningerfra afdelingsbestyrelsen.


Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se, hvilke aktiviteter de kan deltage i.


Materiale modtages på e-mail:red@holmstrupinfo.dk


Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.


Meningsudvekslingforegår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder   -   og på Facebook:


https://www.facebook.com/groups/Holmstrup/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redigeres af: Mogens S L Nielsen -red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.