Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

Holmstrup, Afd. 6 Brabrand Boligforening

5 - Februar - 2023
Foreløbig indkaldelse til beboermøde i april


I henhold til boligforeningens vedtægter § 18 indkaldes hermed til afdelingsmøde vedr. valg og regnskab. Det sker:


Onsdag, den 26. april 2023 kl. 19 i selskabslokalet i 245.


Foreløbig dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretninger.

     a. Afdelingsbestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Afdelingens regnskab for 2022 til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

     a. Valg af 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Event.


Vedr. Valg.

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er på valg:

Rudolf Bay, Edvin Juhl, Peter Iversen og Mogens Nielsen.


Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet skal indleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller administrationen senest tirsdag, den 11. april 2023.


Materiale og endelig dagsorden til beboermødet udsendes 8 dage før mødet.

Der vil være kaffe, te og vand under mødet. Brød, øl og vin serveres efter punkt 5.


Beboermødet er røgfrit med indlagte rygepauser. Rygning foregår uden for lokalet.


17-januar-2023

Ny hjemmeside


Eller rettere - Vi er blevet kunde hos en ny udbyder af hjemmesiden. Den tidligere udbyder har solgt foretningen til One.com. Det betyder at siden er blevet tvangsflyttet hertil. Eller migreret, som det hedder.


Konsekvensen er, at udseendet har ændret sig lidt, hvilket især er tydeligt på en mobiltelefon. Særligt i den måde menuen vises. Med lidt tilvænning fungerer det dog.


Der er imidlertid også nogle muligheder i det nye setup, som der arbejdes på at udnytte. Det skulle gerne vise sig hen ad vejen, når de største udfordringer er overvundet.

Beboernes informationsside - Brabrand Boligforening afdeling 6.

Holmstrup website flyttede ultimo marts 2017 til Simple.com. Januar 2023 blev det migreret til One.com.

Bemærk at meget opdateret information kan findes i de halvårlige beretninger fra afdelingsbestyrelsen.

Og så en opfordring til klubberne om at tilsende materiale - det vil give beboere og nytilflyttere mulighed for at se, hvilke aktiviteter de kan deltage i.

Materiale modtages på e-mail: red@holmstrupinfo.dk

Hjemmesiden er kun til fakta om Holmstrup: Fordi en hjemmeside er god til at opbevare og søge informationer.

Meningsudveksling foregår i beboerbladet Sofus og på de halvårlige beboermøder - og på Facebook: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktør: Mogens S L Nielsen - red@holmstrupinfo.dk

- på vegne af afdelingsbestyrelsen i Holmstrup, afd. 6, Brabrand Boligforening.