Snerydningsplan

 Farverne viser i hvilken prioriteret rækkefølge, veje og stier ryddes for sne - og hvor der fortrinsvis benyttes salt, sand, og UREA.