Billede fra byggeriets start - Kurt Åbo Møller: Billedet er taget fra 245 i sydenden. På hver side gik der et fodgængerareal i hele byggeriets længde. På tværs var der flere gangbroer, så man hurtigt kunne komme over i den modsatte side. Der var små nicher med bænke, hvor man kunne tage en pause o.lign.
Under fodgængerdækkene var der en ekstra række p-pladser.
Til gengæld var der kun en gennemgående vej i midten. Også under bygningerne kunne man køre lige igennem, men det blev senere opdelt, fordi nogle ikke kunne finde ud af at køre langsomt!
Efter ombygningen blev der lavet bump og chikaner - af samme grund!
Adskillelsen af gående og kørende trafik var på mode i 60’ erne og 70’erne.
Senere fandt man ud af, at det gav falsk tryghed, når systemet kun blev lavet i isolerede enheder!
Filosofien blev senere, at det var bedre at blande de forskellige trafikformer, så man var mere opmærksom!

Billede fra byggeriets start - Kurt Åbo Møller: Billedet er taget fra 245 i sydenden. På hver side gik der et fodgængerareal i hele byggeriets længde. På tværs var der flere gangbroer, så man hurtigt kunne komme over i den modsatte side. Der var små nicher med bænke, hvor man kunne tage en pause o.lign.
Under fodgængerdækkene var der en ekstra række p-pladser.
Til gengæld var der kun en gennemgående vej i midten. Også under bygningerne kunne man køre lige igennem, men det blev senere opdelt, fordi nogle ikke kunne finde ud af at køre langsomt!
Efter ombygningen blev der lavet bump og chikaner - af samme grund!
Adskillelsen af gående og kørende trafik var på mode i 60’ erne og 70’erne.
Senere fandt man ud af, at det gav falsk tryghed, når systemet kun blev lavet i isolerede enheder!
Filosofien blev senere, at det var bedre at blande de forskellige trafikformer, så man var mere opmærksom!